De Methode

Algemene uitgangspunten

Wijs Worden Basis is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs: VMBO-T/HAVO en is daarmee een vereenvoudigde versie van de vernieuwde Wijs Worden (editie 2012-2013).
In Wijs Worden Basis (WWB) leert de leerling over levensbeschouwelijke vragen en antwoorden. Daarbij wordt ook geleerd zichzelf en anderen hierover kritisch te bevragen. Dit kritisch nadenken over levensbeschouwing wordt in WWB filosofie genoemd.
Belangrijk voor WWB is de overtuiging dat het vermogen om zelfstandig te denken noodzakelijk is om op verantwoordelijke wijze mens te zijn; daarmee lost WWB ook de behoefte aan burgerschapsvorming in. Training in zelfstandig denken zoals in WWB gebeurt, bewijst daarnaast uitstekend diensten aan andere schoolvakken.
 

Leerwerkboek

In Wijs Worden Basis worden de instructieteksten samen met de verwerkingsopdrachten in één boek aangeboden. De instructieteksten zijn met het oog op de doelgroep kort gehouden en de opdrachten staan steeds direct bij de betreffende tekst.
Dit leerwerkboek heeft de volgende voordelen:
1.    De leerling heeft maar één boek nodig met alle praktische voordelen van dien.
2. De kosten zijn overzichtelijk én laag. Een alles-in-een bedrag per leerling per jaar.
3.    Omdat instructieteksten, opdrachten en antwoordruimte bij elkaar staan, leent WWB zich veel beter dan een uitgave met een apart leer- en werkboek om digitaal te worden gebruikt; er hoeft niet steeds op het scherm geswitcht te worden. WWB is dan ook als digitaal product leverbaar.
 

Docentenboek

Het docentenboek biedt uitgebreide ondersteuning bij het lesgeven: antwoorden op vragen waarop een eenduidig antwoord gegeven dient te worden, ant-woordsuggesties op vragen met een wat meer open karakter, toelichtingen bij tal van vraagstellingen, literatuurverwijzingen, didactische tips en toetsvragen.
 

Digitaal

Wijs Worden Basis deel 1 wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 391 7
Prijs 13,50 (inclusief 21% BTW)

Wijs Worden Basis deel 2 wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 392 4
Prijs 13,50 (inclusief 21% BTW)

Wijs Worden Basis deel 3 wordt digitaal aangeboden via Schooltas.
Het e-nummer van deze digitale versie: 978 94 6036 393 1
Prijs 13,50 (inclusief 21% BTW)

 

Begrippen

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van alle belangrijke begrippen die in het hoofdstuk aan de orde komen. Deze lijst staat ook op de website van Wijs Worden.
 

Test jezelf  

De leerling kan aan de hand van meerkeuzevragen per hoofdstuk testen of de stof voldoende verwerkt is. Deze ‘test jezelf’-vragen zijn te vinden op de voor gebruikers gratis toegankelijke website.
 

Thema’s die bij WWB aan de orde komen

Globaal komt de inhoud overeen met die van de vernieuwde Wijs Worden (editie 2012-2013). Het eerste deel wijkt echter wat af: daar komen twee hoofdstukken aan bod die inhaken op de cyclus van het jaar. Directe ervaringen als het donker en kouder worden in het najaar en de terugkomst van het licht en het leven in het voorjaar, vormen het vertrekpunt bij het stellen van levensbeschouwelijke vragen. Zo past het hoofdstuk over licht en donker bij het najaar en loopt uit op het kerstfeest. Bij het voorjaar past het hoofdstuk over leven en dood: het herleven van de natuur vormt het uitgangspunt en met het vieren van het nieuwe leven bij het paasfeest wordt dit hoofdstuk afgesloten.
 

Inhoud Wijs Worden Basis

Deel 1        
hst 1    Over wat echt belangrijk is    
hst 2    Licht en donker    
hst 3    Samen op de wereld    
hst 4    Leven en dood    
hst 5    Over wat wel en niet deugt    
hst 6    Jodendom en christendom        

Deel 2
hst 1    Gelukkig worden
hst 2    Straf
hst 3    Seksualiteit en samenleving
hst 4    Scheppingsverhalen
hst 5    Humanisme
hst 6    Islam

Deel 3
hst 1    Nieuwe spiritualiteit
hst 2    Lijden en dood
hst 3    Mode
hst 4    Mensbeelden
hst 5    Hindoeïsme en boeddhisme
hst 6    Ethiek
 

Inhoud Wijs Worden Basis Selectie

Een selectie uit deel 1, 2 en 3
hst 1    Over wat echt belangrijk is
hst 2    Samen op de wereld
hst 3    Jodendom en christendom
hst 4    Mensbeelden
hst 5    Humanisme
hst 6    Islam
hst 7    Hindoeïsme en boeddhisme
hst 8    Lijden en dood

Zie tevens: http://www.damon.nl/book/wijs-worden-basis-selectie-uit-deel-1-2-en-3