Andere leermethodes

Wijs Worden

Wijs Worden deel 1, 2 en 3 is voor Havo/VWO (leerboek, werkboek, docentenhandleiding).
Met de methode Wijs Worden maakt de leerling kennis met levensbeschouwelijke vragen en antwoorden daarop. De inhoud staat in het perspectief van het actuele debat over de plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving. Daarom spelen basiswaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en tolerantie een belangrijke rol.
Voor meer informatie, zie: www.damon.nl/wijsworden

 

 

Wijs Worden voor de tweede fase

Levensbeschouwing en ethiek voor Havo en VWO/Gymnasium
Het doordenken en kritisch bevragen van hoofdwaarden in onze samenleving als vrijheid, zelfbeschikking, tolerantie en emancipatie.
Het bewust maken van de rol van levensbeschouwelijke en ethische vooronderstellingen binnen onderwijs, politiek en wetenschap.
Nadenken over de positie van religies binnen onze – geseculariseerde en geïndividualiseerde – samenleving.
Het binnen een historisch perspectief plaatsen van thema’s waardoor bestaande standpunten aan vanzelfsprekendheid inboeten en ruimte ontstaat voor kritische vragen.
Aandacht voor de verhouding man/vrouw binnen levensbeschouwing en samenleving.
Gezien het inhoudelijke niveau kan Wijs Worden voor de Tweede fase uitstekend functioneren op scholen waar levensbeschouwelijke reflectie binnen het curriculum serieus wordt genomen, respectievelijk deel uitmaakt van de exameneisen.
Met het oog op het uitdagende inhoudelijke niveau bevat de docentenhandleiding ruime toelichtingen bij de vraagstukken die aan de orde komen; op alle vragen worden uitvoerige antwoorden of antwoordsuggesties aangereikt.
Voor meer informatie, zie: www.damon.nl/wijswordentweedefase
 

Wegen naar Wijsheid voor de tweede fase, 4A

Levensbeschouwing en ethiek voor VWO en gymnasium.
Deze methode bestaat uit een theorie- en verwerkingsboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding. In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. De webopdrachten hebben een verdiepend én verbredend karakter.
De docentenhandleiding is een perfecte ondersteuning bij de lesvoorbereiding gezien de uitgebreide (achtergrond)informatie.
Met het oog op het uitdagende inhoudelijke niveau bevat deze handleiding ruime toelichtingen bij de vraagstukken die aan de orde komen; op alle vragen worden uitvoerige antwoorden of antwoordsuggesties aangereikt. Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is geschikt voor de tweede fase VWO/Gymnasium.
Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is de 'zustermethode' van Wijs Worden tweede fase.
Zie voor meer informatoe: www.damon.nl/wnwtweedefase
 

Wegen naar Wijsheid

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een methode die de leerling intellectueel uitdaagt en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. De methode is met name bruikbaar binnen het VWO/gymnasium, de verkorte leerroute met enige aanpassingen ook binnen HAVO. WNW (delen 1, 2 en 3a levensbeschouwing en 3b filosofie) bestaat uit leer- en werkboeken en docentenhandleidingen.
Zie voor meer informatie: www.damon.nl/wnw

 

 

Vrij zicht op...

Vrij zicht op... is een serie projecten op het snijvlak van maatschappij, ethiek en burgerschap. Voor schoolvakken waar ruimte is voor reflectie, waarbij de docent een eigen leerlijn kan samenstellen.
De delen lenen zich direct voor het 2e fase onderwijs HAVO/VWO levensbeschouwing of filosofie.

Reeds verschenen:
- Ethiek
- Menselijk bestaan
- Humanisme
- Straf
- Hindoeïsme en boeddhisme


 

Standpunt

Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het leven en in de belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren ze met anderen een dialoog aan te gaan. Standpunt bestaat uit drie delen op drie verschillende niveaus: VMBO-LWOO/BBL, VMBO en HAVO-VWO.
Zie voor meer informatie: www.damon.nl/standpunt

 

ZinSpelen

ZinSpelen is een methode voor Havo/VWO op het snijvlak van cultuur en levensbeschouwing/godsdienst voor klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs.
Uitgangspunt van de serie ZinSpelen is het verband tussen het 'hoe' van het leven (cultuur) en het 'waarom' van het leven (levensbeschouwing). Op basis van deze twee begrippen worden in het eerste deel de andere basisbegrippen (religie, symbool, mythe en rite) uitgewerkt. De begrippen cultuur en levensbeschouwing worden sterk vanuit de Nederlandse situatie van dit moment (de multiculturele samenleving) ingevuld.

 

 



 


Zin in zin

Levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase.
Zin in zin is een ideale methode voor leerkrachten die kiezen voor een ver doorgevoerde vorm van zelfstandig studeren. Maar ook docenten die een meer klassieke didactiek hanteren kunnen zeker uit de voeten met deze methode. In de docentenhandleidingen bij beide versies treft men onder meer specifieke competenties per hoofdstuk aan. De VWO-editie bevat minder maar omvangrijkere hoofdstukken dan de editie voor HAVO/VWO. De HAVO/VWO-uitgave is geheel vernieuwd. De bestaande VWO-editie blijft de komende jaren gewoon leverbaar.
Zie voor meer informatie: www.damon.nl/zininzin
 

Wij denken over...

Wij denken over... is een methode filosofie die het zelfstandig denken van de leerling op een actieve manier wil ontwikkelen. De methode prikkelt de leerling actief om te gaan met de overgedragen wijsbegeerte. Eigen creativiteit is belangrijk, maar tevens worden vaardigheden tot het voeren van een klassikale discussie (het socratisch gesprek en het filosofisch debat) ingeoefend. Aldus kunnen gezamenlijke denkprocessen gestimuleerd worden.